Contracte de achizitie

 

  • Contract de prestari servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru „Modernizare drumuri de interes local si achizitia initiala de utilaje pentru Serviciul public pentru Situatii de urgenta” necesar accesarii de fonduri europene pe Masura 322 in valoare de 23.800 lei
  • Contract de prestari servicii pentru realizarea Proiectului tehnic,caiet de sarcini,detalii de executie studio geotehnic si studio hidrotehnic pentru “Alimentarea cu apa potabila a comunei Costestii din Vale” in valoare de 145.898,26 lei.
    Contract de prestari servicii pentru realizarea Expertizei tehnice la drumurile comunale in valoare de 5950 lei.
  • Contract de prestari servicii pentru realizarea de “Masuratori topometrice pentru proiectul “Alimentarea cu apa potabila a comunei Costestii din Vale” in valoare de 38.556 lei.
  • Contract de prestari servicii de Consultanta pentru accesarea de fonduri europene, Masura 322” in valoare de 32.576,25 lei
  • Contract de prestari servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate si consultanta pentru realizarea unei Baze sportive in comuna Costestii din Vale in valoare de 43.985,97 lei.
  • Contract de lucrari pentru realizarea obiectivului “Pod peste paraul Sabar” din satul Maruntisu in valoare de 968.088,58 lei
  • Contract de lucrari pentru realizarea obiectivului “Modernizare Drum comunal DC 69- DN 7” in valoare de 541.821,23 lei

Comentariile sunt închise.