Ion C. Vissarion

Ion C. Vissarion

scriitor și inventator, laureat al Academiei Române

Portret în ulei, de Vasile Blendea

Ion C. Vissarion s-a născut la 8 februarie 1879, în satul Costeștii din Vale, si moare tot aici, în 1951. Tatăl lui, Constantin Vissarion, era grec de origine și se ocupa cu negustoria, iar mama, Ilinca, era fiică a satului. Autodidact, prin eforturi proprii și sfătuit de scriitori cunoscuți ai vremii, s-a dedicat scrierii unor întâmplări din viața satului, extinzându-și studiul în domenii noi, precum matematica, fizica, chimia, aeronautica sau chiar căutând noi surse de energie, scop în care a corespondat și cu Thomas Alva Edison.

Volumul Florica și alte nuvele primește, în anul 1919, premiul Adamachi al Academiei Române.

În fosta locuință a scriitorului, în anul 1968, s-a amenajat o cameră-muzeu, în care au fost expuse obiecte personale (îmbrăcăminte, schițele unor invenții, cărți și manuscrise).  

După Răscoala Țărănească din 1907, tânărul I. C. Vissarion a fost arestat sub învinuirea de a se fi aflat în fruntea a câtorva mii de răsculați care mergeau dinspre satul Costeștii din Vale spre Titu. Ca participant la Răscoala Țărănească din 1907, a evocat cu dramatism înăbușirea sângeroasă a mișcărilor țărănești în romanul Răsculații (1910) și în drama socială Lupii (1914). 

Vissarion a transfigurat și a pus în opera sa aproape tot ce s-a întâmplat în satul Costeștii din Vale în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului XX, și a inventariat cu talent, în opera sa, aproape toată bogăția de vocabule, ziceri și porecle suculente și fără de asemănare ale oamenilor locului.  

Grație lui Vissarion, între cele două războaie mondiale la Costeștii din Vale au fost organizate întâlniri și conferințe pe teme diverse, a celor mai importanți scriitori și oameni politici ai vremii, de la Octavian Goga, Ion Gheorghe Duca, Liviu Rebreanu și doctorul Constantin I. Istrati, până la Alexandru Vlahuță, N. D. Cocea, Mihail Sadoveanu, Ion Mihalache, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Ioan Ciorănescu, Gala Galaction și Tudor Arghezi.  

In memoriam, la Muzeul Scriitorilor Târgovișteni se află portretul în ulei al lui I. C. Vissarion, realizat de Vasile Blendea, în timp ce, din noiembrie 1996, bibliotecii comunale din Costeștii din

Vale i se atribuie numele I. C. Vissarion. De asemenea, liceul teorotic din Titu îi poartă numele (Liceul Teoretic Iancu C. Vissarion), dar și două străzi – una din Titu și una din satul Costeștii din Vale.  

Comentariile sunt închise.